perjantai 30. marraskuuta 2012

Synnytys


Täplähyeena

Täplähyeenanaarailla on pitkä klitoris, jonka sisällä kulkee virtsaputki (niin kuin peniksessä). Klitoris toimii synnytyskanavana. Ensimmäinen synnytys on vaarallinen synnytyskanavan pituuden (60 cm), ahtauden ja pennun suuren koon vuoksi. Synnytyksessä klitoris repeää. Kymmenesosa ensisynnyttäjistä kuolee synnytykseen.
Lisätietoa täplähyeenoista.

Pentuja täplähyeenanaaraat tekevät vain mieluisten, eli nuolevien ja nuuskivien koiraiden kanssa. Öykkärit eivät heitä kiinnosta. Naaraalla on ehdoton valta päättää partneristaan.

Ihminen

Ihmisnaaraan synnytys on monien muiden lajien edustajia vaikeampi toimenpide poikasen suuren pään takia ja myös sen vuoksi, että ihminen on jossain evoluutionsa vaiheessa noussut pystyasentoon, mikä on kaventanut lantiota. Synnytys on ihmisnaaraalle usein kivulias, pitkäkestoinen ja esimerkiksi välilihan repeytyminen on mahdollinen. Maailmassa kuolee vuosittain noin 300 000 ihmisnaista synnytykseen tai raskauden aikaisiin komplikaatioihin (lähde).
Raskaana oleva ihmisnainen kuvataan usein ilman vaatetusta.
Ihmisnaaraiden lisääntymiskumppanin valintaa on tutkittu paljon, mutta yksimielisiä tuloksia ei ole saatu. Naaraalla ei kaikissa ihmiskulttuureissa ole valtaa päättää partneristaan, ja heidän fyysiset edellytyksensä parittelun estämiseen ovat heikot. Joidenkin (kiistanalaisten) tutkimusten mukaan tosin naaraan orgasmi auttaa hedelmöittymisessä, jolloin naaras voisi jättää epämiellyttävän partnerin ainakin jälkeläisettä.

Merihevonen

Merihevosnaaraalla on erityinen munanasetin, jolla se asettaa kantamansa munat (joita voi olla joistain kymmenistä tuhansiin) uroksen pussiin, jossa ne hedelmöittyvät. Poikaset kehittyvät tässä pussissa, ja lopulta uros synnyttää heidät sieltä ulos.
Raskaana olevia koirasmerihevosia. Lue lisää.
Munien tuottaminen vie naaraalta paljon energiaa (niiden paino on lopulta kolmannes hänen painostaan). Silti naaraat eivät aina hedelmöitä muniaan, vaan voivat abortoida ne, mikäli sopivaa kumppania ei ole tarjolla.

Henkilöiden osallistuminen koetarkoituksiin

Hallitus esittää koehenkilöiden osallistumiseen lisää avoimuutta

Helsinki 01.11.2012
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelusta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi, jota sovelletaan vuoden 2013 alusta lähtien. Samalla nykyinen laki koehenkilötoiminnasta kumottaisiin.

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelua koskevat keskeiset periaatteet säilyisivät ennallaan. Suojelua ohjaa kansainvälinen 3R-periaate (replacement, reducement, refinement), joka on lakiesityksessä otettu määritelmiin korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteena. Periaatteen mukaan henkilöt saavat olla osallisina ja osallistua tieteellisiin tai opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä ja henkilöiden osallistuminen on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Osallistuvia henkilöitä tulee lakiehdotuksen mukaan olla mahdollisimman vähäinen määrä ja heille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa on pyrittävä vähentämään pienimpään mahdolliseen.

Uutena vaatimuksena osa hankkeista pitäisi arvioida takautuvasti hankkeen päättymisen jälkeen. Arvioinnissa otettaisiin kantaa siihen, saavutettiinko hankkeessa sille asetetut tavoitteet, millaista tosiasiallista haittaa henkilöt kokivat ja voitaisiinko jatkossa vastaavissa hankkeissa tehdä jotain toisin 3R-periaatteen edistämiseksi. Lisäksi kaikista hankkeista olisi jatkossa julkaistava yleistajuinen tiivistelmä yleisön käyttöön. Tällä pyritään lisäämään toiminnan avoimuutta ja lisäämään kansalaisten tiedonsaantia henkilöiden osallistumisesta tieteellisiin ja opetustarkoituksiin.

Toiminnanharjoittajien olisi jatkossa nimettävä henkilöiden hyvinvointiryhmä, johon kuuluu ainakin lääkäri, henkilöiden hyvinvoinnista laitoksessa vastaava henkilö sekä tutkijajäsen. Ryhmä neuvoisi henkilöstöä henkilöiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja kehittäisi henkilöiden hyvinvointiin liittyvää seurantaa ja valvontaa laitoksissa.

Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatetta edistämään perustettaisiin neuvottelukunta, joka neuvoisi viranomaisia ja toiminnanharjoittajia parhaista käytännöistä henkilöiden hankintaan, kasvatukseen, pitoon ja osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnan valvontaa tehostettaisiin keskittämällä se kahteen aluehallintovirastoon. Valvonta olisi nykyistä suunnitelmallisempaa ja sitä kohdennettaisiin riskiperusteisesti. Osa tarkastuksista olisi tehtävä ennalta ilmoittamatta. 
MMM

torstai 29. marraskuuta 2012

Apinointia


Terveisiä Ruotsista - postauksessa esiteltiin muutamia taiteilija Ernst Billgrenin ajatelmia, joista yksi käsitteli apinoita. Kerrataan Billgrenin kysymys-vastaus kappale tässä: 

Miten on mahdollista, että toiset ehtivät vohkia minun ideani niin vikkelästi? 

Lyhyt vastaus: Kun sen keksit, saat palkinnon. 

Pitkä vastaus: Japanin liepeillä olevilla saarilla elää apinoita, jotka syövät perunoita. Alun perin ne söivät vain kohdat joissa ei ollut multaa, sitten yksi apina pudotti perunan veteen, luultavasti vahingossa, ja saattoi sen jälkeensyödä perunansa kokonaan. Kaikki sen saarten apinat oppivat vikkelästi pesemään perunansa, se ei ole mikään kumma, mutta jonkin ajan kuluttua rupesivat myös ympäröivän saaren apinat pesemään perunoitaan, vaikka apinat aivät osaa uida. Ilmiön selittäjälle on luvattu palkinto. Myös monet kalaparvet vaihtavat uintinsa suuntaa samanaikaisesti. Jo vuonna 1925 Wolfgang Paul havaitsi että tietyt atomia pienemmät hiukkaset saavat oitis tiedon toistensa tekemisistä jopa valtavien välimatkojen takaa, minkä laboratoriokokeet ovat 1900-luvun littaan toidistaaneet. Eivät ne vohki sinun ideoitasi, te vaan pesette pottujanne samassa vedessä. Ilmiöön, josta Billgren puhuu viitataan usein Hundredth Monkey Effect:ina. Ilmiön taustalla on eläintieteilijä Lyall Watsonin kirjoittama esipuhe Lawrence Blairin Rythms of Vision- teokseen vuodelta 1975. Esipuheessaan Watson viittaa 1950-luvulla Koshiman saarella Japanissa toteutettuun tutkimukseen makaki-apinoista. Watsonin esittämä väittämä oli, että kun tietty opittu kyky tai taito saavuttaa kriittisen massan ("sadas apina") taito leviää selittämättömän mekanismin kautta myös muihin, tavoittamattomiin osiin yhdyskuntia.Sadannen apinan ilmiötä on käytetty selitettäessä mitä moninaisimpia kulttuurisia ilmiöitä alkaen 1400-luvun alussa kaikkialle eurooppaan nopeasti levinneestä kulttuurin ja taiteen kukoistuksesta delfiinien eri ryhmien samanaikaiseen oppimiskykyyn. 

Teorialla ei kuitenkaan ole tiedeyhteisön varauksetonta tukea. Wikipediassa mainitaan mm. tutkimuksesta, jossa Watsonin välte oppimismekanismin selittämättömyydestä todistettiin perättömiksi; oppimista oli tapahtunut luonnollisen kulttuurisen evoluution aikana vuosien saatossa, ja ainakin yksi perunanpesijä-apina oli todistetusti uinut saarelta toiselle. 

Teorian uskottavuutta hataroittaa myös, että tiedeyhteisön näkökulmasta Lyall Watson on ns. new age- hurupää, jonka tuontoon kuuluvat teokset kuten Exploring the Extraordinary Potential of Pigs ja The Secret Life of Inanimate Objects varjostavat tämän ansioita BBC:n dokumentaristina ja eläintieteen tohtorina.  Hundredth Monkey Effect - teoria onkin suosittu New Age -piireissä ja vastaavasti kyseenalaistettu skeptisistien rintamassa. 

"Watson explores the subtle forces of memory fields and
suggests that matter has the capacity to absorb emotional fingerprints" 

Kollektiivinen oppiminen ja kulttuurin kehitys on kuitenkin kiistaton ilmiö. Esimerkiksi tiedemaailmassa puhutaan ilmiöstä nimeltä "Multiple Discovery" viitatessa tieteen kehitykseen samanaikaisesti usealla rintamalla. Monet keksinnöt eivät olekaan vain yhden tekijän keksimiä, vaan niitä on kehitellyt useampi ihminen toisistaan tietämättä. Matemaattisen analyysin kehittelijöinä ansioituneet Isaac Newton ja Gottfried Leibniz tulivat johtopäätöksiinsä samaan aikaan, ja keksinnön isyydestä sitten kiisteltiin. Darwinismi voisi olla myös Wallacismia, jos evoluutioteoriaa Darwninin kanssa samaan aikaan kehitelleeltä Alfred Russel Wallacelta kysyttäisiin. 


                                                                       Alfred ja Charles. Samalla alalla? 

(Stieglerin lain mukaan "Mikään tieteellinen keksintö ei ole nimetty sen oikean keksijän mukaan". Professori Stephen Stiegler itse on nimennyt sosiologi Robert K. Mertonin Stieglerin lain keksijäksi. Lain pääidea on, että kreditti keksinnöstä menee yleensä sille, joka on jotenkin muuten ansioitunut tai nostaa esiin vähemmän tunnetun keksinnön kuin sille, joka sen itse asiassa on keksinyt. Esimerkeiksi kävät mm. Amerikka (Americo Vespucci ei ollut ensimmäisenä kummankaan Amerikan mantereella), arabialaiset numerot (keksittiin Intiassa) tai Salmonella (jota ei keksinyt Daniel Salmon vaan joku tyyppi nimeltä Smith).)

Salmon, watch your back.
Taiteessakin tämä on tuttu ilmiö. Ei ole varmaankaan yhtäkään taideteosta joka olisi todella uniikki; saman teoksen versioita on tehty takuuvarmasti jossakin toisaalla, ainakin kun puhutaan yhden kulttuuripiirin sisäisestä kehityksestä. Yhteys on ehkä enemmän ajallinen kuin paikallinen: tietyt ilmiöt vaativat aikansa tullaksen kypsiksi, ja menestyksekkäät taideteokset tai tieteelliset teoriat ikään kuin osaavat tarjoilla valmiiksi kypsyneet teoriat kiteytyneessä muodossa. 

Olafur Eliassonin sumuteos

Antony Gormleyn sumuteos

Länsimainen maailmankatsomus on niin kummallinen osin siksi, että se on niin mieltynyt uniikkiuteen ja kaikenlaisiin nerokultteihin, vaikka kun mihin tahansa katsoo, asiat tapahtuvat pikemminkin jonkinlaisessa kollektiivisessa sekamelskassa. Asiat ovat "in the air" (ja tosiaan ennen ajateltiinkin etterin olevan jonkinlainen ihmeellinen substanssi, joka kuljettelee asioita). Jotakin tästä pystytään selittämään meemeillä ja geeneillä ja muilla kausaalisilla mekanismeilla, mutta pystytäänkö kaikkea? Mitä, jos asiat sittenkin vain ovat...ilmassa?

maanantai 26. marraskuuta 2012

BFF


Hyvä juttu. Pian myös sikafarmarista tulee eläimen paras ystävä!

"I love you."

"I love you more."

"No. I love you more."

"No, no. I love you more."
"No, no, no. I love you more!"


Eläinystävämme

lauantai 24. marraskuuta 2012

Lehtovaara

Halusimme mennä syömään. Niinpä naamioiduimme ihmisiksi.
Herra ja rouva Smith.

Otimme ensimmäiseksi ravintokohteeksi ravintola Lehtovaaran Töölössä. Saavuimme paikalle taksilla, koska naamioitumisoperaatio oli venähtänyt niin paljon.

No, emme me ainoastaan nälkäisiä olleet. Sellaista pohdimme myös, että mihin voisimme tuoda ystäviämme syömään, mikäli hekin vaivautuisivat hankkimaan valeidentiteetin (tai jopa passin) ihmisinä.

Lehtovaaran ruokalista näyttäytyi sopivampana esimerkiksi raadoista pitäville ystävillemme. Karhu, susi ja hauki olisivat luultavasti nauttineet suuresti erinäisistä liha-asioista. Joskin ne olivat ilmeisesti kypsennettyjä. Hauelle saattaisi lisäksi mäti esittäytyä arveluttavana erikoisuutena.
Huomaa herkullinen mummonkurkku.

Lehmiä emme Lehtovaaraan missään nimessä veisi hienotunteisuussyistä. Ruokalistalla oleva härkä toisi pahan mielen ja vasikka olisi yksinkertaisesti loukkaava. Vuohenjuustoon saatettaisiin suhtautua kummeksuen, onhan se toisen lajin tuottamasta maidosta valmistettua. Alkuruokasalaatti ilman emmentaalia taas ei tyydyttäisi suuren märehtijän ruokahalua. Väkirehua ei myöskään ollut tarjolla.

Kokeilimme märehdintää alkuruokasalaatilla.Kastemadoille menusta löytyi oiva vaihtoehto, kuohkea maa.

Kuohkeaa maata näkyvissä.
Tilasimme pääruuaksi vegaanisen version punajuuririsotosta ja tattikastikkeesta. Se ei kuulemma maistuisi niin hyvältä ilman voita ja parmesania, mutta sanoimme sen ei haittaavan kunhan ruuassa on tarpeeksi suolaa ja öljyä. Näitä saikin lisätä makunsa mukaan ja ruoka oli oikein hyvää. Sitä olisi saanut olla enemmän tosin. Sanoisimme että 8.

Jälkiruuaksi saimme sorbettilajitelman ja jonkin jutun, missä oli ananasta, granaattiomenaa ja päällä kookossorbettia. Sorbetit olivat sairaan hyviä, kymppi. Ananasjuttukin oli tosi hyvää, mutta siemenissä oli kumma suutuntuma. Ne olisivat ehkä olleet jonkun linnun mieleen. Mutta listalla olleiden siivekkäiden lihasten ja sisäelinten vuoksi en heitäkään paikalle toisi.
Minttusorbetti oli parasta.


Kokonaisarvio Lehtovaarasta oli positiivinen. Meille ei vittuiltu ja keittiöstä erikseen pyydetty vegaaninen ruoka oli hyvää ja sitä oli joka lajia (alku-, keski- ja loppu-).


perjantai 23. marraskuuta 2012

Ruoka, se olen minä

Toiset onnittelevat Tieto-Finlandia-voittajaa Elina Lappalaista, jonka teos Syötäväksi kasvatetut kertoo ruuantuotannosta Suomessa.

torstai 22. marraskuuta 2012

Eläin esiintyy

Eläimen esiintymisessä on nähtävissä kolme pääsuuntausta. Kaksi yleisintä keskittyy eläimen esittämiseen, ne ovat siis ennemminkin representaatioita kuin eläinlähtöisiä ja eläimen toimijuutta korostavia tai edes huomioivia.

1) Eläin objektina

Terike kirjoitti Elma-messujen yhteydessä esittämisen tavasta, jossa eläin mielletään esineeksi. Tähän ryhmään lukeutuvat kaikki eläimen tuotteistavat, yksinkertaistavat ja symboliksi pelkistävät kerronnan tavat, joissa eläin / eläimen kuva / eläimen merkki edustaa jotain muuta kuin eläintä itseään.
Heteronormatiivisuus ei ole koskaan ollut näin söpöä.
Koen tämän eläimen esittämistavan olevan vallitseva ja laajalle levinnyt. Se nähdään elintarvikepakettien kyljessä yhtälailla kuin luonnontieteellisessä museossa ja useissa luontodokumenteissa. 
Yhdennäköisyys on eittämätön!
Eläin ei esiinny itsensä vuoksi, esitelläkseen itseään, vaan sen tehtävä on tuottaa ihmiselle nautintoa. Eläin on mykkä, ellei sitten puhu ihmisten kielellä ihmisten asioita (tai ihmiselle mukavia asioita tyyliin "lihani on mureaa"). Eläin on edustaja, ei yksilö, jolla on henkilökohtainen historia ja oma tahdonsuunta.
Onko savannilla todella yhtä paljon draamaa kuin Avarassa luonnossa?
Eläin käytetään loppuun, se on väliaikainen tila, se voidaan ohittaa sanomalla sitä söpöksi, sillä ei ole tunteita, siihen ei kuulu samastua (paitsi silloin kun kerrotaan eläinfiguurien avulla ihmissuhteista).

2) Eläin uhrina

Eläinoikeusdiskurssi esittää eläimen (pahojen) ihmisen mielivallan uhrina ja toisten (hyvien) ihmisten pelastamisen kohteena. Ilmoitan heti itse kokevani, että eläimet aivan megalomaanisessa mittakaavassa joutuvat ihmisten törkeyden kohteiksi ja tuen eläinoikeusliikettä, aktivismia ja kaikkea asiaan liittyvää.
Turkistarhattua henkilöä on toki hankala esittää aktiivisena toimijana.
Tämä eläimen esittämisen tapa pyrkii niin ikään poliittisiin päämääriin, jotka tosin poikkeavat edellisestä siten, että näillä poliittisilla toimijoilla ei ole mielessään taloudellisen edun tavoittelu. Tuotanto-olosuhteista on tärkeää tuoda esiin (aina hirviömäisyyteen asti) realistisia kuvia, ja välillä ne saattavat vaikuttaakin ihmisiin (riippuen hirveän paljon siitä, missä kontekstissa kuvat esitetään, sähkökaappi ei toimi, A-studio toimii).

Ongelmallista tässä diskurssissa on eläimen esittäminen ideoiden tasolla, esimerkkinä siitä, mihin ihmisen julmuus johtaa. Tämä aiheuttaa sen, että esitykset eivät tuota niinkään samastumista kuin joko sääliä tai syyllistymistä, joka taas johtaa vastareaktioon. Tällaiset esitykset ovat silti tärkeitä, mutta ne ovat ennen kaikkea ihmisten viestejä toisille ihmisille, eivät eläimen subjektiutta osoittavaa tai eläimestä itsestään lähtevää viestintää.

3) Eläin (omaehtoisena) esiintyjänä

Määrittelen nyt esiintymisen tapahtumaksi, jolle toimija olettaa yleisön tai vastaanottajan. Esiintyminen on aina kommunikaatiota, mutta siihen sisältyy myös kohotettu taso: kyse ei ole siitä mitä tehdään, vaan siitä, miten tehdään. Omaksi iloksi suoritetut aktit (esim. tanssilliset) eivät ole esiintymistä. Rajaan ulkopuolelle myös ihmisen jollain tavalla manipuloimat eläinesiintyjyydet kuten sirkusten ja delfiinien rangaistusvankiloiden Särkänniemen delfinaarioiden esitykset samoin kuin esimerkiksi ratsastuskilpailut ja eläinnäyttelyt. Mitä tulee pakotettuina / lahjottuina / kiristettyinä esiintyviin delfiineihin ja vaikkapa merileijoniin, niin toki idea niiden kyvykkyydelle on varmasti luonnosta peräisin. Uskon, että älyllisesti ihmisiä paremmin varustetut merinisäkkäät tekevät keskenään vaikka mitä hienoa.
Eikö olisikin mukavaa elää koko elämänsä uimahallissa?
Linnut ovat eläinmaailman (kyllä, ihminen kuuluu eläinmaailmaan) ylivertaisia esiintyjiä. Monimutkaiset soidinmenot ovat ilmiselvää esiintymistä laulamisesta puhumattakaan. 
Jane Goodall on havainnoinut simpansseja tarkkaillessaan erityisiä esitystilanteita, joissa johtava tai johtavaksi pyrkivä uros esittelee voimiaan ja suuruuttaan. Esityksiin kuuluu karvojen pörhistystä, huutoa, oksien heiluttelua, nopeaa liikehdintää sekä mahdollisen rekvisiitan käyttöä. Näin siis luonnossa. Oma lukunsa ovat ihmisten kanssa elävät simpanssit ynnä muut kädelliset, jotka ovat omaksuneet erilaisia taiteentekemisen ja esiintymisen muotoja.

Eläinten esiintyjyys on laaja aihe, jota täytyy tutkia enemmän. Tässä mainitsin vain ensimmäisenä mieleen tulleita esimerkkejä. Toki voi sanoa, että no nämä esiintymisethän tähtäävät aina johonkin biologisesti selitettävään päämäärään. Mutta eikö sitten voisi samalla kysyä, mihin ihmisen suorittama esiintyminen pyrkii. Emme ole niin erilaisia.

tiistai 20. marraskuuta 2012

When pigs flyIlta-sanomat ja Hufvudstadsbladet uutisoivat maailmalla levinneen sympaattisen jutun kiinalaisesta sikafarmarista, joka on rakentanut possuilleen uimahyppytornin, josta nämä pääsevät sukeltamaan veteen.  Tilalle virtaa myös uteliaita, jotka haluavat nähdä sukeltavia sikoja. Squeeeeek!
Söpöä, ja inhimillistä. Idyllissä on ankkojakin. 

IS ei mainitse jutun lähdettä, mutta Huffington postin hieman laajemassa jutussa käy ilmi, että siat eivät suinkaan uimahyppele vapasta tahdostaan. Sikafarmari nimittäin ajaa ne kepillä torniin, josta ne pusketaan alas. Squeeek - huudotkin taitavat olla puhdasta paniikkia. Kunnon eläintuottajan tavoin Huang kuitenkin vakuuttaa, että "in the end they love it". Mykkäfilmimäinen soundtrack korostaa hilpeää vaikutelmaa. europe.chinadaily.comin sivuilla Huangin kerrotaan uskovan, että "hyppiminen" saa siat syömään enemmän ja täten kasvamaan nopeammin. "Hyppelevien" sikojen liha maistuu paremmalta ja niistä saa kolme kertaa kovemman hinnan kuin tavallisista porsaista. 

Huffingon Postin samalla sivulla esittelemien muiden juttujen otsikot ovat muuten: Things Made of Bacon That Probably Shouldn't Be, Bacon Drink Recipes ja Global Bacon Shortage Expected in 2013

Eipä tähän voi oikein muuta lisätä kuin tämän."They do not so much fly as plummet"

sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Terveisiä Ruotsista


Kuvataiteilija Ernst Billgrenin "Mitä on taide ja sata muuta tositärkeetä kysymystä" - kirja tarjoaa kysymyksiin (joita on itse asiassa 117) sekä lyhyet että pitkät vastaukset. Ytimekkyyttä arvostava voi siis nauttia vain lyhyet vastaukset.

Billgren on se tyyppi, joka on tehnyt Kampin torille Suuri kohtaamispaikka-

ja Pieni kohtaamispaikka -nimiset teokset. 

Kirjassa sivutaan myös toisten asiaa. 

Kas näin: 

Voiko tieto ratkaista taiteelliset ongelmat?

Lyhyt vastaus: Vain jos osaat käyttää sitä. 

Pitkä vastaus: Viime vuonna leivanpaahtimet surmasivat Yhdisvalloissa 791 ihmistä, kun taas hait surmasivat vain yhdeksän ihmistä saman ajanjakson aikana. Tämä on sellaista tietoa, jota ihmiset kaipaavat ja josta he voivat hyötyä. Ikävä kyllä siitä ei seuraa, että ihmiset pelkäisivät leivänpaahtimia enemmän kuin haikaloja, vaikka syytä olisi. Paahdinten vaarallisuuden muistaa varmaankin vasta juuri kun saa volttihoitoa paahtimenrämältään ja kuolee "niinpä tietysti" huulillaan. Monet kuolevan mieluummin kuin vaihtavat harhaluulon tietoon. 

Death rate:9
Death rate: 791


Allekirjoittanutta kiinnosti myös tämä kysymys: 

Mitä pitää ottaa huomioon, kun valitsee galleristia? 

Lyhyt vastaus: Miten iso sammakko haluat olla. 

kuden, siis luon

Miten on mahdollista, että toiset ehtivät vohkia minun ideani niin vikkelästi? 

Lyhyt vastaus: Kun sen keksit, saat palkinnon. 

Pitkä vastaus: Japanin liepeillä olevilla saarilla elää apinoita, jotka syövät perunoita. Alun perin ne söivät vain kohdat joissa ei ollut multaa, sitten yksi apina pudotti perunan veteen, luultavasti vahingossa, ja saattoi sen jälkeensyödä perunansa kokonaan. Kaikki sen saarten apinat oppivat vikkelästi pesemään perunansa, se ei ole mikään kumma, mutta jonkin ajan kuluttua rupesivat myös ympäröivän saaren apinat pesemään perunoitaan, vaikka apinat aivät osaa uida. Ilmiön selittäjälle on luvattu palkinto. Myös monet kalaparvet vaihtavat uintinsa suuntaa samanaikaisesti. Jo vuonna 1925 Wolfgang Paul havaitsi että tietyt atomia pienemmät hiukkaset saavat oitis tiedon toistensa tekemisistä jopa valtavien välimatkojen takaa, minkä laboratoriokokeet ovat 1900-luvun littaan toidistaaneet. Eivät ne vohki sinun ideoitasi, te vaan pesette pottujanne samassa vedessä. Vaikka tämä on vähän imelä, pidän ajatusta hyvänä - periaatetta voi soveltaa paitsi homidien, myös myös toisten kanssa asioidessa: 

Miten saavutan menestystä? 

Lyhyt vastaus: Tee joku onnelliseksi. 


Bonuskysymys: 

Kaikki tuntuu olevan jo tehty, mitä on enää jäljellä? 

Lyhyt vastaus: Katso vähän sivuun siitä mitä tuijotat. 


perjantai 16. marraskuuta 2012

One and Three Objects


Joseph Kosuthin teos vuodelta 1965 esittää tuolia. 

Joseph Kosuth: One and Three Chairs (1965)

Käsitetaiteen klassikoksi muodostunut teos kiteytti jotakin arkielämässä itsestäänselvää kielen ja todellisuuden suhteesta, tai oikeammin merkityksistä erilaisina semioottisina viittaussuhteina. Kuva, kieli ja esine muodostavat luupin, jossa merkitykset rakentuvat aina suhteessa toisiinsa: tuoli, jolla istun on "tuoli" vasta, kun se on käsitteellisesti sellaiseksi muotoiltu. Asiat ovat olemassa "sellaisinaan" yhtä vähän kuin kieltä on olemassa ilman todellisuutta, johon se viittaa. 

Ja silti, jollakin tavalla, kaikki kolme tuolia ovat yksi ja sama asia. 

***

Elma-maaseutumessut kiteyttivät arkielämästä jotakin yhtä itsestäänselvää, mutta hyvin eri tasolla. Osana messukeskuksen Vihreää viikonloppua järjestetty messu tarjosi (nettisivujen mukaan) "asioita, joita Helsingissä ei muuten näe." Vihreä viikonloppu veti Messukeskukseen yli 50 000 kävijää yhden viikonlopun aikana. 

Niin kuin Laura on raportoinut, messut olivat eläinten omat. Pörröisiä, hupsuja, suurisilmäisiä elämiä, pieniä nappisilmäisiä eläimiä, suuria ja ihmeellisiä eläimiä joka puolella. Ne toivottivat kävijät tervetulleiksi mitä monenlaisimmin määkimisin, röhkimisin ja haukuin. Eläimet kertoivat olevansa "menossa areenalle esiintymään", "pitävänsä apilasta" ja että niiden "lempipuuhaa oli kuopiminen". Ne kilpailivat siitä, kuka oli kaunein, ja soittivat missikisojen musiikkia areenalle kävellessään. Ne olivat ripustaneet mitalinsa karsinoidensa oviin ja koristaneet itsensä ruseteilla erikoista päivää varten.

Myös me eläimet teemme kirjoitusvirheitä

Eläimet myös kertoivat, että niiden turkki oli pehmeä ja turkikseksi sopiva, että niiden maito oli ekologisinta juomaa ja että niiden luomutuotettu liha oli parasta suomalaista. Ne kertoivat, että niiden vasikat tykkäsivät leikkiä, että ne saivat joka päivä vitamiineja, ja että niitä sai silittää. Vahvistukseksi tästä ne tarjosivat kävijälle pehmeän turvan tai kyljen tai iloisen kutsuhuudon. 

Ihmiset, joita eläimillä oli messuilla mukana, avustivat niitä myymällä niiden taljoja, lihaa ja muita tuotteita, joita niiden keho ikään kuin ylijäämänä tuotti. Vastineeksi tästä ihmiset pitivät niistä huolta ja antoivat niille pehkuja ja juotavaa. Eläimet olivat kiitollisia ihmisille siitä, että ne pitivät eläimistä hyvää huolta ja avustivat niitä myymishommassa, joka olisi sorkkien ja kavioiden ja sen sellaisten kanssa muuten aika hankalaa.

Sellaiset ovat eläinten omat Elma-maaseutumessut. 

***

Koska ihminen on niin vieraantunut maaseudun todellisuudesta ja ruoan alkuperästä, on maaseutu esitettävä disneymaisena idyllinä, jossa kaikki tapahtuu onnellisen auringon alla ja yhteisestä sopimuksesta. Kun käy messuilla ja näkee suurisilmäisen vasikan itsensä kertovan, kuinka Valiolle eläimen hyvinvointi on toiminnan kulmakivi, voi lähteä kotin hyvillä mielin: moraalini on hyvissä käsissä. 

Käytännössä messuosastoja yhdistävä elementti oli eläinten käyttö. Messukokonaisuudessa maidontuotanto, turkistarhaus, metsästys tai harraste-aasi olivat olemuksellisesti samanlaisia asioita: eläimiin liittyviä ja niiden käytöstä hyötyä, nautintoa tai taloudellista voittoa tuottavia järjestelyitä. 

On luonnollista, että eläimet eivät kiinnittäneet kävijöiden huomiota eläintuotannon eettisiin ongelmakohtiin. Disneymaailmassa vasikoita ei oteta pois äideiltä, äitejä ei teurasteta utaretulehduksen takia, ketään ei pidetä parressa, sikoja ei kastroida ilman puudutusta eivätkä kenenkään jalat katkeile kuljetuksissa. Messut olivat myynti- ja promootiotapahtuma, eivät informaatiopiste. Mutta eläimet eivät myöskään kertoneet asioista, joita niiden ei ole mahdollista tehdä tuotantolaitoksen osana ollessaan. Ennen kaikkea ne eivät kertoneet, että ne eivät saa valita. 

Ne eivät kertoneet, koska ne eivät osaa puhua. Ja ne eivät osaa puhua, koska ne ovat esineitä. 

One and Three Objects (2012)

Lampaalla purkissa, lampaalla taljana tai lampaalla niityllä ei ole tässä järjestelmässä mitään olemuksellista eroa. Lampaan suuhun laitetaan puhetta samalla tavalla kuin pehmoeläimen tai disney-eläimen suuhun. Juuri eläinteollisuus, eivät suinkaan eläinaktivistit, tuottavat ja ylläpitävät disneymäistä suhdetta eläimiin. Mutta disneymäinen suhde ei tarkoita sentimentaalisuutta vaan sitä, että eläin ymmärretään kulttuuriseksi objektiksi. Puhe kätkee eläimen itsensä ja tekee siitä lelun, ulkoa söpöä karvaa ja sisältä jotakin syötävää. Eläinteollisuus puhuu eläimen puolesta samalla tavalla kun äiti puhuu lelubambin puolesta: kätkeäkseen lapselta sen tosiasian, että bambi on vain pala kangasta. Juuri tämä puhe tuottaa eläimen tuotantoeläimenä, itse itsensä vapaaehtoisesti ihmiselle antavana onnellisena esineenä. 

*** 


Sosiopatiaan ajatellaan usein liittyvän sellaisia piirteitä kuin kyvyttömyys empatiaan, kyvyttömyys hahmottaa toisella olevan omia tarpeita ja intressejä, omien tarpeiden ja halujen projisoiminen toisiin (minä on kaikki), suhteiden perustuminen hyväksikäyttöön, patologinen valehtelu ja toisten hahmottaminen esineinä, vain suhteessa siihen, mitä he itselle tarjoavat. 

Kun Elma-maaseutumessujen kaltaisia tapahtumia katsoo disneypuheen läpi ja näkee eläimen mykkyyden, tuntemattomuuden, alttiuden, vaihtoehdottomuuden ja ennen kaikkea tietämättömyyden kontekstistaan ja omasta esineluonteestaan tuon puheen säestämänä, ei voi olla ajattelematta, että yhteiskuntamme on sairastunut sosiopatiaan. Vain vakavasti sairastunut yhteiskunta voi pitää normaalina viestintää, jonka suhde todellisuuteen on tämä: 
Tai kaataa miljoonia tuon puheen normalisoimisen koneistoon. 


Varmasti valtaosa kansasta pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä. Varmasti valtaosa kansasta uskoo, että Suomen lainsäädäntö turvaa eläimille hyvät olot niin tuotantolaitoksissa kuin muuallakin. Varmasti Elma-messujen joukossa oli eettisempiä ja vähemmän eettisiä toimijoita. Varmasti luomulampurin lampaanvillasta kehrätty villapaita on monella mittarilla hyvä tuote, ainakin montaa muuta parempi. Ongelma ei ole yksityiskohdissa. Ongelma on perustavampi. 

Eläin ei ole esine. 

***

Toisten Historiassa lähestymme aihetta usein huumorin ja parodian kautta. Taiteilijoina meidän työmaatamme on todellisuus: murtumien tekeminen normalisoituneisiin todellisuuskäsityksiin. Varsinainen aktivismi mahdollistuu siellä, missä vakiintuneet totuudet säröilevät. 


Postaukset Elma-käyntimme tiimoilta ovat olleet vakavansorttisia. Joku saattaa ajatella, että syyllistämme, tuomitsemme, vedämme kritiikin överiksi. Että olemme vieraantuneita todellisuudesta. Mutta Elma-messujen pysäyttävin asia ei ollut itse toiminta vaan puhe, johon se oli verhottu. Messut esittivät läpileikkauksen siitä joukkohypnoosista, jossa elämme. Niin kauan, kun yhteiskunnassa ei vain sallita vaan myös massiivisessa mittakaavassa tuetaan eläintä esineistävän ja hyväksikäyttöä normalisoivan propagandan esittäminen eläimen omana totuutena, kenenkään on mahdotonta tehdä päätöstä itse ilmiöstä ja siitä, millä tavalla haluaa olla siinä osallisena. 

Eläinaktivismi on vaarallista, sillä se murtaa tuota kollektiivista hypnoosia. Ja olisiko mikään niin pelottavaa kuin yhtäkkiä huomata, että esineet oikeasti puhuvat. 
keskiviikko 14. marraskuuta 2012

Progressio


Täällähän on jo aiemin keskusteltu jäljittelyn taiteesta. Ilolla uutisoimme, että edistys on taas edistynyt! 
Nimittäin Boston Dynamic's niminen yritys on jo jonkin aikaa työstänyt armeijan palvelukseen eräänlaista kuormajuhtaa. Alpha Dogin ensimmäistä versiota ei voi kyllä nimittää varsinaiseksi hiiviskelyn ja väijymisen mestariksi. Alpha Dogia on nyt koulutettu, ja uusi sukupolvi on "huomattavasti" edeltäjäänsä pätevämpi. Ehkäpä Boston Dynamics kehittää seuraavaksi Omega Dogin, joka auttaa sotilaita post-traumaattisen stressin hoidossa!

tiistai 13. marraskuuta 2012

Maailma koiran hajukulmasta

Koiran aistien toiminta Erkki Pulliaisen mukaan. Ja tietysti sikäli, kuin ihminen voi sitä mitenkään ymmärtää. Pätee myös susiin.
Rynkky, susi tai koira tai sekä että.

Haju 

Koiran ensisijainen aisti on hajuaisti. Haisteleva koira hengittää sisään puuskittain, jotta ilmatiehyiden hajupinnat eivät väsyisi. Koirilla (koiran koko ja nenän pituus + paksuus vaikuttavat tähän) on hajupintaa 150 neliösenttiä (ihmisellä sitä on viisi). Saksanpaimenkoiralla on 220 miljoonaa hajusolua (ihmisellä viisi miljoonaa). "Koira pystyy muistamaan erilaisia hajuja ja hajuelämyksiään. Erityisesti se pystyy muistamaan hajuihin liittyviä kielteisiä kokemuksia ja haistettuaan uudelleen saman hajun yhdistämään sen aiempaan kokemukseensa."
Nenä.

Kuulo 

Koira analysoi ympäristön tapahtumia vahvasti myös korvillaan. "Koiran sanotaan pystyvän erottamaan äänen neljä kertaa pitemmältä matkalta kuin ihminen. [...] ja koira myös kuulee neljä kertaa korkeampia ääniä kuin ihminen." Sama koskee äänen voimakkuutta. Myös koiran kyky paikallistaa ääniä on vähintään neljä kertaa tarkempi kuin ihmisen. Korkeiden äänten aistikyky alenee vanhemmiten. Kallistamalla päätään koira saa selville äänenlähteen suunnan ja muutaman metrin päästä myös etäisyyden. Koira on "miellyttävyyskuuntelija" ja saattaa vaikuttaa omalta kannaltaan kielteisille viesteille kuurolta.

Näkö 

Koiran silmän rakenne viittaa päiväelämään sopeutumiseen. Koiran kyky liikkua pimeässä on siis enemmän haju- ja kuuloaistien kuin näön ansiota. On tutkimuksia, joiden mukaan koirat pystyisivät aistimaan värejä. Värien näkemisellä ei kuitenkaan ole koiralle paljoakaan merkitystä, koska saaliseläimet ovat lähinnä ruskeita ja harmaita. Koiran on helpompi nähdä ja tunnistaa liikkuvia objekteja. Kyky arvioida esineiden kokoa ja etäisyyttä on hyvä.

Tuntoaisti

"Koiran ihossa on hermonpäitä, jotka reagoivat lyöntiin." Kipupisteitä on suhteellisen vähän niskanahassa ja paljon tassuissa ja kasvoissa.

Tappeluun tai muuhun keskittynyt koira ei reagoi kipuun juuri lainkaan ennen tilanteen päättymistä. Kipu voi lisätä koiran aggressiota. Muun muassa siksi ihmisen on AINA syytä välttää koiran rankaisemista kipua tuottamalla.

Koiran kuten sudenkin kuonossa on kosketukselle herkkiä aistinkarvoja, joita ne voivat hyödyntää liikkuessaan esim. luolissa, joissa näköaisti on hyödytön.

Koirat ovat herkkiä liialle lämmölle. Ruumiin lämpötilan pyrkiessä kohoamaan koira (ja susi) läähättää kieli ulkona. Tämä johtuu siitä, ettei koiralla ole hikirauhasia, vaan se jäähdyttää kroppansa kielen avulla ("haihtuva kosteus sitoo lämpöä jäähdyttäen kieltä"). Kylmän sietämisessä eri koirarodut poikkeavat ymmärrettävästi toisistaan.
Hän ei ole vihainen, hän on juuri juossut.

Makuaisti

"Eräät havainnot viittaavat siihen, että koira ja ihminen maistavat saman ravintokohteen eri lailla."
Jassu tykkää vegaanisista letuista.