maanantai 31. joulukuuta 2012

Henkilöille on luvassa paremmat asunnot

Asuntoloiden pitäjät joutuvat vuodenvaihteen jälkeen ottamaan huomioon joukon uusia vaatimuksia, jotka tähtäävät henkilöiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Tiistaina voimaan tuleva valtioneuvoston asetus henkilöiden suojelusta määrää muun muassa suurentamaan henkilöiden ryhmähuoneiden pinta-alaa nykyisestä.

Myös kokonaan ritilää olevien kotien lattiat kielletään. Luonnonvalon on yllettävä kaikkiin asuntolan osastoihin.
Nuoria henkilöitä (Ruokatiedon sivuilta).

Lisäksi kaikille äideille pitää antaa pesänrakennusaineksia ennen lasten syntymistä. Nykyisin niitä ei tarvitse antaa, jos lannanpoistojärjestelmä ei sitä salli.

Uusien vaatimusten tarkoitus on tarjota henkilöille nykyistä paremmat mahdollisuudet heidän luontaiseen käyttäytymiseensä.

"Uskon että muutokset vaikuttavat hyvinvointiin positiivisesti" sanoo Turun lähellä Ruskossa asuntolaa pitävä Timo. "Koen, että pääosa suomalaisista yrittäjistä on samoilla linjoilla, että henkilöiden hyvinvointi on meille tärkeä asia."

Yrittäjien ei kuitenkaan vielä tarvitse täyttää uusia vaatimuksia, sillä esimerkiksi lattiarakenteiden muuttamiselle on annettu viidentoista vuoden siirtymäaika.

Osassa vaatimuksista siirtymäaika on lyhyempi, mutta lyhimmilläänkin se on viisi vuotta.

Peruskorjattavia tai kokonaan uusia asuntoloita siirtymäajat eivät koske. Timo rakentaa parhaillaan uutta, suurta äitiasuntolaa, josa uudet vaatimukset on otettu huomioon.

Asuntolassa on ennestään 1750 äitiä. Kun uusi asuntola valmistuu ensi kesänä, henkilöiden määrä kaksinkertaistuu.

Timo ja Suomen henkilöyrittäjien puheenjohtaja Ari arvostelevat asetuksen valmistellutta maa- ja metsätalousministeriötä siitä, että se muutti loppuvaiheessa 30–60-kiloisten lasten pinta-alavaatimusta aiemmin kaavailtua suuremmaksi.

Ari arvioi, että suurin osa asuntoloista täyttää jo nykyisin uudet vaatimukset.

"Yksittäisille asuntoloille saattaa kuitenkin tulla huomattavia lisäkustannuksia", hän sanoo.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT puolestaan arvioi kaksi vuotta sitten tekemässään selvityksessä, että uudet vaatimukset aiheuttavat muutoksia noin puolelle asuntoloista.

Henkilösuojelujärjestöt ovat arvostelleet uutta asetusta siitä, ettei se paranna henkilöiden oloja riittävästi.

Animalian mukaan siirtymäaikojen olisi pitänyt olla lyhyemmät. Lisäksi esimerkiksi synnyttävien äitien pito yksittäisissä selleissä tai häkeissä muuten kuin lyhytaikaisesti olisi pitänyt kieltää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti