torstai 27. syyskuuta 2012

Eläinsuojelulainsäädäntö uudistuu


"Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Uuden eläinsuojelulain valmistelijat on nimetty syyskuussa 2012 ja työ käynnistetty. Maa- ja metsätalousministeriö asetti ohjausryhmän ja työryhmän, joiden tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi.
Työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2014.
Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.
Teettämiensä oikeudellisten ja yhteiskunnallisten asiantuntijaselvitysten lisäksi ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien lisäksi kansalaisten näkemyksiä lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Kansalaisilla on myös mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan ministeriön internet-sivulla olevan palautelomakkeen kautta.
Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2014."
mmm.fi

Eläinsuojelulainsäädännön uudistusta valmisteleva työryhmä. Uudistusta valmistelevassa ohjausryhmässä(???) ihmisiä mm. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta ja Päivittäistavarakauppa ry:stä.

1 kommentti:

  1. Tässä ihan hyvin tulee taas esiin se, että eläin ja sen hyvinvointi on aina ihmisten välisen debatin asia. Eläimen kohtelua pohtivat tasavertaisesti kaikki ne, jotka ovat sen kanssa tekemisissä - eläimen oma näkemys tai kokemus asiasta ei keskusteluun liity.

    Silti kummastuttaa, että lainsäädännössä ei katsota ongelmalliseksi eläimen käytöstä hyötyvien tahojen edustusta eläimen hyvinvointia koskevan lain valmistelussa. Kaakaoviljelmien orjakuninkaat ihmisoikeuselimiin? Miksi ei? Siksi!!!

    VastaaPoista