tiistai 17. joulukuuta 2013

Vuoden Kiila-palkinto Toisten HistorialleLehdistötiedote. Julkaisuvapaa lauantaina 14.12. kello 19.00.

Vuoden Kiila -palkinto Terike Haapojalle ja Laura Gustafssonille
Vuoden Kiila -palkinto myönnetään tänä vuonna taiteilija Terike Haapojan ja kirjailija Laura Gustafssonille taiteellisesta hankkeesta Toisten historia.

Vuonna 2013 Kiila-palkinnon myöntämisperusteissa painottuvat monitaiteellisuus, ekologinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaihtoehdot.

Toisten historia avaa uusia reittejä ajatella ja luo lisäksi tuoreen ja terävän näkökulman nykyhetken polttaviin kysymyksiin, kuten eläinten oikeuksiin sekä ihmisen ja muiden eläinlajien suhteisiin. Toisten historia kyseenalaistaa maailmankuvamme, historiamme ja identiteettimme. Se pakottaa katsomaan ympäristön tuhoamista silmästä silmään, mutta samalla se nostaa esiin uusia mahdollisuuksia selviytyä.

Naudan historian museo on ensimmäinen osa Toisten historia -hanketta. Projektin tarkoitus on rakentaa vaihtoehtoinen historia, jonka kautta tarkastellaan maailmaa, kulttuuria, ihmisyyttä ja eläimyyttä. Hanke pyrkii eläytymään ja avaamaan ei-ihmisen, eläimen eli toisen lajin edustajan näkökulman todellisuuteen.
Vuoden Kiila on vuosittain jaettu tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta tai saavutuksesta taiteen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän saralla. Palkinto on myönnetty vuodesta 1979 lähtien kaikkiaan 32 kertaa. Palkittujen joukossa on muun muassa kirjailijat Hannu Salama ja Rosa Liksom, teatteriohjaaja Kristian Smeds, säveltäjä Kalevi Aho ja animaatiotaiteilija Katariina Lillqvist. Viimeksi toissa vuonna palkinto myönnettiin kulttuurilehti Kaltiolle.

Aiemmat Kiila -palkitut: http://kiila.eu/?page_id=118Toisten Historia kiittää tunnustuksesta.Toisten Historiahan ei tarkkaan ottaen ole meidän hankkeemme. Toisten historia on maailmassa oleva asia, jonka olemassaoloon me olemme vain havahtuneet. Siksi voisi ajatella tämän tunnustuksen kuuluvan kaikille niille, jotka ovat omalla työllään tehneet tuon havahtumisen mahdolliseksi, sekä niille, joiden historiasta on kyse. Tunnustus kuuluu siis ainakin seuraaville: Markus Seppälä, Janne Vasama, Perttu Sinervo, Laura Tamminen, Mia Kivinen, Noora Geagea, Anna-Roosa Länsipuro, Arttu Kurttila, Outi Herrainsilta, Ulla Taipale, Janne Vuorinen, Antti Nylén, Anni Sinnemäki, Paula Vesala, Leena Krohn, Kaj Chydenius, Juha Suomi, Kari Elo, Satu Raussi, Jarmo Juga, Taija Kaarlenkaski, Pietu Pietiäinen, Berta & Regina, Zodiak, Faba, Koneen Säätiö, Taiteen Edistämiskeskus, Oikeutta Eläimille, Animalia, Perttu Saksa, Eija-Liisa Ahtila, Tuija Kokkonen työryhmineen, Toisissa Tiloissa, Leea Klemola, Elisa Aaltola, Kessu, 1,2 miljardia nautaa ympäri maailman, sekä sadat miljoonat muut, joiden mainitsemiseen tässä ei riitä serveritila. Toisten Historia tulee sitä enemmän näkyväksi, mitä useampi sen katsomiseen osallistuu. Toivotamme siis kaikki mukaan toisten historian jakamiseen!


2 kommenttia: