tiistai 22. lokakuuta 2013

NAUDAN HISTORIAN MUSEOVuosituhansien ajan historia on kirjoitettu ihmisen näkökulmasta. Sivilisaation kehittämiseen ovat kuitenkin osallistuneet monet muutkin. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa jonkin toisen lajin kokemus yhteisestä menneisyydestä tulee tallennetuksi museoon. 
Naudan Historian Museo avautuu 1.12.2013 Helsingissä. Museo esittelee laajasti naudan kulttuuria ja suhdetta lähimpiin kumppanilajeihin (ihminen ja kärpänen). Käsitellyksi tulee muun muassa nautayhteisön yhteiskunnallinen asema, muutokset ruumiinkuvassa, elinpiirin mullistukset ja alkuperäiskansat. Tekemällä näkyväksi historiaa naudan mukaan museo kyseenalaistaa yhden väestöryhmän näkökulman ensisijaisuuden. Samalla se luo tilaa ennennäkemättömälle rinnakkaistodellisuudelle.
Vakituisten tilojen puuttuessa Naudan Historian Museo on suunniteltu kiertäväksi. Museo avaa ovensa ensi kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla, jossa siihen voi tutustua 1–10.12.2013. Naudan Historian Museon tulevista esillepanoista tiedotetaan projektin verkkosivuilla. 

Toisten historia
Naudan historian museo on ensimmäinen osa kirjailija Laura Gustafssonin ja kuvataiteilija Terike Haapojan vuonna 2012 käynnistämää Toisten historia -hanketta. Projektin tarkoitus on muodostaa rinnakkaishistoria, jossa tarkastellaan maailmaa, kulttuuria, ihmisyyttä ja eläimyyttä yhteiskunnan vaiennetun enemmistön, toislajisten eläinten silmin. Hankkeella on tieteellinen pohja, jota työstetään taiteen keinoin. Toisten historian ytimen muodostavat toisten lajien kokemusta kartoittavat, museon muotoon rakennetut teoskokonaisuudet. Perimmäisenä tavoitteena on ensyklopedinen Toisten Historian Museo.

Ympäristösuhteen politisoituminen pakottaa huomioimaan muiden lajien osallisuuden ja läsnäolon ihmisyhteisössä ja kohtaamaan siihen liittyvät eettiset ja käytännölliset ongelmat. Kysymys eläimen asemasta ja itseydestä haastaa arvioimaan uudelleen tapamme määritellä ihmisyys, keskeiset oikeudelliset ja moraaliset periaatteemme sekä yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteemme. Eläinkysymys ei ratkea siististi etiikan, talouden tai politiikan kentillä, sillä se lomittuu näkymättömästi kaikkiin yhteiskunnallisiin käytänteisiin.

Gustafsson ja Haapoja ovat molemmat taiteellisessa työskentelyssään käsitelleet ihmisen ja muiden lajien suhdetta ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Toisten historia -hankkeessa tekijät yhdistävät ammattitaitonsa kuvataiteen, teatterin ja kirjallisuuden saralla ja kutsuvat mukaan myös muiden alojen ammattilaisia. Toisten historia on laajennut matriisiksi, jonka kautta voi tarkastella monenlaisia elämän osa-alueita kriittisesti, vihaisesti tai huumorin keinoin. Hanke on vienyt tekijänsä muun muassa luennoimaan, pisteyttämään Helsingin eläinpatsaat ja nauttimaan illallista irtoviiksissä. Projektin blogi on osoitteessa www.toistenhistoria.blogspot.fi.

Laura Gustafsson on kirjailija ja näytelmäkirjailija, jonka esikoisromaani Huorasatu oli vuoden 2011 Finlandia-palkintoehdokkaana. Toinen romaani Anomalia ilmestyi 2013. Terike Haapoja on Suomessa ja ulkomailla mittavan uran tehnyt kuvataiteilija. Haapoja edustaa Suomea Venetsian Biennalessa vuonna 2013.

Lisätietoja:
Laura Tamminen, tuottaja
info@toistenhistoria.fi
+358-50-3263793


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti